Posts

Showing posts from October, 2016

    ບົດຄວາມສອນ FOREX, ບິດຄອຍ ແລະເງິນດິຈິຕອນ    

ວິທີການຝາກຫຼືຖອນເງິນຜ່ານບັດທະນາຄານ VISA ແລະ Master Card

ວິທີການສັງເກດເບິ່ງຂ່າວປະຕິທິນເສດຖະກິດທົ່ວ​ໂລກກັບເວັບໄຊຕ໌ Forex Factory

ໄສບອກວ່າຖືຍາວແລ້ວຈະໄດ້ກຳໄລ? ບໍ່ເຫັນແທ້

ຄວາມຄິດແລະການວິເຄາະ ຂັ້ນຕອນສ້າງແຜນຍຸດທະສາດຕະຫຼາດ FOREX

3 ກົນລະຍຸດຂໍ້ແນະນໍາການ ຊື້-ຂາຍ ການ​ເຮັດ​ກໍາ​ໄຮ FOREX

ວິທີການເບິ່ງ Terminal ດ້ານລຸ່ມໂປຣແກຣມ MT4

ຄີລັດໃນໂປຣແກຣມ MT4 (ຄອມພິວເຕີ)

Trader Types ປະເພດຂອງນັກລົງທຶນທົ່ວ​ໂລກ

ເມນູຕ່າງໆ ໃນ Toolbar ຂອງໂປຣແກຣມເທຣດ MT4