Skip to main content

Posts

Featured

ເຕັກນິກລະບົບເທຣດ Forex 5 ວິທີການທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງກຳໄລ

ກົນລະຍຸດທີ່ສຳຄັນໃນການເທຣດ Forex ແມ່ນການມີລະບົບເທຣດ Forex ທີ່ດີ ມີຮູບແບບ ມີຂັ້ນຕອນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານນັ້ນອອກແບບການເທຣດ Forex ແລະ ການສ້າງກຳໄລຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນ ► ລະບົບເທຣດແບບສວນເທຣນ ເຊິ່ງຂໍ້ດີຂອງການຫຼີ້ນແບບສວນເທຣນນັ້ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເລືອກເກັບກຳໄລກ້ອນໃຫຍ່ໆ ປະມານ 10-300% ໃນຊ່ວງເວລາບໍ່ເກີນ 60 ນາທີ. ສຳລັບການຫຼີ້ນສວນເທຣນນັ້ນລະບົບທີ່ໃຊ້ຈະມີ Indicator ດັ່ງນີ້ຄື Bolinger Band, T&C Wonder, CPI V.15 , Martingale ເປັນຕົ້ນ ໂດຍອິນດີ້(Indicator)ໃຫ້ສັນຍານຄົບ ທ່ານກໍ່ເປີດອໍເດີໄດ້ເລີຍ ► ລະບົບເທຣດ Forex ແບບເບິ່ງຕາມເທຣນ ລະບົບເທຣດ Forex ການເທຣດແບບຕາມເທຣນ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າໃຫ້ທ່ານເນັ້ນການເບິ່ງເທຣນ(Trend)ຂອງ Forex ຈາກນັ້ນເລືອກຫຼີ້ນຕາມເທຣນວ່າເປັນຂາຂື້້ນ(Bullish) ຫຼື ຂາລົງ(Bearish) ຫຼື ເປັນຮູບແບບປັບຖານ (Neutral)ເຊິ່ງໂດຍປົກຕິແລ້ວຈະບໍ່ຫຼີ້ນແບບປັບຖານ ໃຫ້ຫຼີ້ນແຕ່ແບບຂາຂື້໊ນ ແລ ະ ຂາລົງເທົ່ານັ້ນ ອິນດີ້ທີ່ມັກໃຊ້ກັນມີ MACD, RSI, moving Average ເປັນຕົ້ນ ► ລະບົບເທຣດ Forex ໂດຍການເກັບຂ່າວ ອີກຮູບແບບໜຶ່ງທີ່ງ່າຍຕໍ່ການເທຣດນັ້ນກໍ່ຄື ໃຫ້ເຍິ່ງຈາກກະແສຂ່າວເປັນຫຼັກ ວ່າເກີດກະແສຂ່າວດີ

    ບົດຄວາມສອນ FOREX, ບິດຄອຍ ແລະເງິນດິຈິຕອນ    

Latest posts

Weltrade ວິທີການຊື້ຂາຍ Bitcoin ແລະ Cryptocurrency ໂດຍການເປີດບັນຊີປະເພດ Crypto

ຝາກແລະຖອນເງິນ Forex - Binary Options ໂດຍບັດ BCEL VISA / MASTERCARD

Forex ວິທີການຝາກແລະຖອນເງິນຫລ້າສຸດ 2018 (ຢ່າງລະອຽດ)

ຂ່າວເສດຖະກິດຕ່າງໆທົ່ວ​ໂລກແລະຄວາມຫມາຍໃນ Forex Factory

ມາຮູ້ຈັກຮູບແບບ Gap ໃນກາຟ Forex ແລະການເທຣດ

[ ເກັດຄວາມຮູ້ ] ເລື່ອງບັດທະນາຄານ Debit / Credit Card ທີ່​ມີສັນຍາລັກ VISA/Master Card

👇 ກົດປຸ່ມ Share ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້