Posts

Showing posts from December, 2016

 FOREX ແມ່ນຫຍັງ? ຕະຫຼາດການເງິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ 

ເຕັກນິກລະບົບເທຣດ Forex 5 ວິທີການທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງກຳໄລ

[ເກັດຄວາມຮູ້ເສດຖະກິດໂລກ] ຄຳສັບໃນໂປຼແກຼມເທຣດຕະຫຼາດ

[ເກັດຄວາມຮູ້ເສດຖະກິດໂລກ] ຄໍາສັບພາສາອັງກິດທາງເສດຖະສາດ

Finviz ເວັບໄຊທ໌ Analysis ການວິເຄາະກາຟ

[ເກັດຄວາມຮູ້ເສດຖະກິດໂລກ] GDP ແມ່ນຫຍັງ?