ບົດຄວາມສອນ FOREX, ບິດຄອຍ ແລະເງິນດິຈິຕອນ    

[ເກັດຄວາມຮູ້ເສດຖະກິດໂລກ] ຄຳສັບໃນໂປຼແກຼມເທຣດຕະຫຼາດ


► Buy -- ແມ່ນການເປິດຄຳສັ່ງ ຊື້ ແລະ ຈະໄດ້ລາຄາ Bid ແລະ ຕອນປິດ ອໍເດີ້ ຈະໄດ້ລາຄາ Ask

► Sell -- ແມ່ນການເປີດຄຳສັ່ງ ຂາຍ ແລະ ຈະໄດ້ລາຄາ Ask ແລະ ຕອນປິດ ອໍເດີ້ ຈະໄດ້ລາຄາ Bid


► Buy Limited -- ແມ່ນການຕັ້ງ Buy ໃວ້ລ່ວງໜ້າ ໂດຍທີ່ລາຄາປັດຈຸບັນສູງກວ່າລາຄາທີ່ຕັ້ງໃວ້ (ລົງມາຕຳ Pending ແລ້ວຄາດວ່າຈະຂຶ້ນຕໍ່)

► Sell Limited -- ແມ່ນການຕັ້ງ Sell ໃວ້ລ່ວງໜ້າ ໂດຍທີ່ລາຄາປັດຈຸບັນຕ່ຳກວ່າລາຄາທີ່ຕັ້ງໃວ້ (ລົງຂຶ້ນຕຳ Pending ແລ້ວຄາດວ່າຈະລົງຕໍ່)

► Buy Stop -- ແມ່ນການຕັ້ງ Buy ໃວ້ລ່ວງໜ້າ ໂດຍທີ່ລາຄາປັດຈຸບັນສູງກວ່າລາຄາທີ່ຕັ້ງໃວ້ (ຂຶ້ນມາຕຳ Pending ແລ້ວຄາດວ່າຈະຂຶ້ນຕໍ່)

► Sell Stop -- ແມ່ນການຕັ້ງ Sell ໃວ້ລ່ວງໜ້າ ໂດຍທີ່ລາຄາປັດຈຸບັນສູງກວ່າລາຄາທີ່ຕັ້ງໃວ້ (ລົງມາຕຳ Pending ແລ້ວຄາດວ່າຈະລົງຕໍ່)

► Leverage -- ແມ່ນຈຳນວນເປີເຊັນທີ່ໄດ້ຍືມເງິນຈາກໂບຼເກີເພື່ອໃວ້ທຳການເປີດອໍເດີເທຣດ

► Margin -- ແມ່ນວົງເງິນທີ່ຍັງເຫຼືອທີ່ສາມາດເຮັດການເປີດອໍເດີ້ຊື້-ຂາຍໄດ້

► Spread -- ໝາຍເຖີງສ່ວນຕ່າງຂອງລາຄາ Bid ແລະ ລາຄາ Ark ເຊີ່ງຖ້າໃຫ້ເຫັນພາບງ່າຍໆກໍ່ຄື ຄ່າທຳນຽມຂອງໂບຣເກີ້ ນັ້ນເອງ.

► Equity -- ຄືຍອດຄົງເຫຼືອເງິນໃນ Port ຂອງເຮົາໂດຍຈະຂື້ນລົງຕາມກຳໄລ ແລະ ຂາດທຶນຂອງການເປີດອໍເດີ້ຂອງເຮົາ

► Free Margin -- ຄືຈຳນວນເງິນທີ່ຍັງເຫຼືອໃຫ້ເຮົາໃຊ້ເທຣດໄດ້ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປທີ່ໄດ້ມີການຫັກລົບກັບຈຳນວນເກົ່າທີ່ເຮົາໃຊ້ໄປແລ້ວ

► Margin Level -- ແມຮນອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງ Equity ຕໍ່ Margin ຖ້າ Margin Level ມີ % ຫຼາຍແຮງດີ ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມຖ້າ Margin Level ມີ % ໜ້ອຍ ອໍເດີອາດຈະຖືກປິດເອງໂດຍຕາມລະບົບຂອງໂບຣເກີ້ນັ້ນໆ

► Margin Call -- ໝາຍເຖີງຫຼັກປະກັນຂອງບັນຊີເທຣດ ຖ້າມີມູນຄ່າຕ່ຳກວ່າກຳນົດໃວ້ອໍເດີ້ຈະຖືກປິດເອງໂດຍອັດຕະໂນມັດເພື່ອຮັກສາເງິນທຶນ

► Stop Out -- ຈະເກິດຂື້ນໃນກໍລະນີທີ່ເງິນທຶນຂອງເຮົາຫຼຸດລົງຕ່ຳກວ່າ 20% ຂອງ Margin ທີ່ໃຊ້ໄປ ອໍເດີຈະຖືກປິດລົງເທຶ່ອລະອັນຈາກໂຕທີ່ຂາດທຶນຫຼາຍມີ່ສຸດເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ເພີ່ມ Margin ຂື້ນບໍ່ໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 20%


---------------------------------------------------------------------------------
►ຖ້າທ່ານຄິດວ່າເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບຄົນອື່ນໆສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ "ກົດປຸ່ມ Share" ເພື່ອແບ່ງປັນ
►ສາມາດເບິ່ງວິດີໂອອອນລາຍສຶກສາໄດ້ທຸກທີ່ "ກົດປຸ່ມຕິດຕາມ Subscribe" ເພື່ອຮັບການແຈ້ງເຕືອນວິດີໂອໃຫມ່ໆ
ທີ່ນີ້: https://www.youtube.com/forexforlaoblogspot
►ກົດ Like ເພຈເຟສບຸກ ແລະ ເລືອກສະແດງ feed ເປັນເບິ່ງກະທູ້ກ່ອນ (See First) ເພື່ອຮັບການແຈ້ງເຕືອນວິດີໂອໃຫມ່ໆແລະເຕັກນິກການເທຣດຈາກເພຈ

🔥 ບົດຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ