Posts

Showing posts from July, 2017

    ບົດຄວາມສອນ FOREX, ບິດຄອຍ ແລະເງິນດິຈິຕອນ    

[ ເກັດຄວາມຮູ້ ] ເລື່ອງບັດທະນາຄານ Debit / Credit Card ທີ່​ມີສັນຍາລັກ VISA/Master Card

IQ Option ວິທີການຝາກຫຼືຖອນເງິນຜ່ານບັດບັດທະນາຄານ VISA ແລະ Master Card

IQ Option ວິທີການສະຫຼັບປ່ຽນບັນຊີທົດລອງ DEMO ແລະ ບັນຊີເງິນແທ້

[Binary Options] ໄບນາຮີ ອັອປຊັ່ນ ແມ່ນຫຍັງ?

ເຕັກນິກການເທຣດ FOREX ຮູບແບບວິ​ເຄາະ​ຂ່າວເສດຖະກິດໂລກມາ​ນໍາ​ໃຊ້ ຫລື ການ​ວິ​ເຄາະ​ພື້ນ​ຖານ

Forex Trading System ການວາງແຜນໃນການເທຣດ

[FOREX] ແຈກລະບົບຊ່ວຍເທຣດອັດຕະໂນມັດ EA " IScalping Able57 v1.0 "

[FOREX] ແຈກໄຟດາວໂຫລດ Indicators ວິທີການເຮັດງານ Indicators "SSRC "

ປະຫວັດສາດຄວາມເປັນມາຂອງ ກາຟແຜນພູມແທ່ງທຽນ Candlesticks