ບົດຄວາມສອນ FOREX, ບິດຄອຍ ແລະເງິນດິຈິຕອນ    

Forex Trading System ການວາງແຜນໃນການເທຣດ

ຕ້ອງຮູ້ຈັກການຕັ້ງ Take Profit (TP) ແລະ Stop Loss (SL)

 ເບິ່ງວິດີໂອ https://goo.gl/llEMRX

ຮຽນຮູ້ຈັກການຕັ້ງຄ່າແບບ ນັ່ງລໍຖ້າຊື້-ຂາຍລ່ວງຫນ້າ

Pending Order Buy stop & Sell Stop

Pending Order Buy Limit & Sell Limit

 ເບິ່ງວິດີໂອ https://goo.gl/Gu1UQs

ໃນຕຳລາຫລາຍເຫຼັ້ມຈາກທົ່ວໂລກທີ່ເປັນແນວ Technical ມັກຈະສອນສະເພາະການເທຣດໄລຍະສັ້ນ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ລະບົບ ຫຼື System, ການໃຊ້ລະບົບນີ້ ມັນກໍ່ຖືກແດ່ຜິດແດ່ ແລ້ວແຕ່ຄວາມສຳນານ ແລະ ປະສົບການໃນດ້ານ Technical Analysis ຂອງແຕ່ລະຄົນ

ແຕ່ໃນໄລຍະຍາວນັ້ນການໃຊ້ Trading System ຈະໄດ້ກຳໄລຢ່າງແນ່ນອນ ເຊີ່ງກໍ່ມີໃຫ້ເລື່ອກຫຼາຍວິທີເຊັ່ນ

1. ລະບົບທີ່ແບ່ງຕາມໄລຍະເວລາການຊື້ຂາຍ

-Short Term ຫຼື ຊື້-ຂາຍໄລຍະສັ້ນ ( Timeframe 1 m,5 m ,15 m ,30 m )

- Intermediate Term ຫຼື ຊື້-ຂາຍໄລຍະກາງ ( Timeframe 1 H, 4H , 1 D )

- Long Term ຫຼື ຊື້-ຂາຍ ໄລຍະຍາວ ( Timeframe 1 W , MN )

2. ລະບົບທີ່ແບ່ງຕາມລັກສະນະການຊື້ຂາຍ

- Trend-Following System ຊື້-ຂາຍໄລຍະຕະຫຼາດເຄື່ອນໄຫວຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງຮ່າງ ຢ່າງລຸນແຮງ (ເກີດຂ່າວຜົນກະທົບຂອງເສດຖະກິດ)

_________________________________________

💡 FOREX for Lao ຫ້ອງຮຽນອອນໄລນ໌ສອນພິເສດຟຣີຕະຫຼາດ FOREX ແລະ Binary Options ຕິດຕາມເນື້ອຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານຫຼືສຶກສາໃນເພຈ 💰

Facebook ຄລິກທີ່ນີ້ ► https://www.facebook.com/forexforlao

ຫຼືສຶກສາເວັບໄຊທ໌ Forex for Lao ► http://forexforlao.blogspot.com

ສຶກສາວິດີໂອສອນໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ ► https://www.youtube.com/forexforlaoblogspot

💹 ສໍາລັບຕະຫຼາດ FOREX

ເປີດບັນຊີເທຣດແບບໂບຣກເກີ FBS ເພື່ອເຮັດເງິນສໍາລັບທ່ານ

ຄລິກທີ່ນີ້ ► https://laofbs.com/?ppu=599148

► ຖ້າທ່ານຄິດວ່າຄວາມຮູ້ນີ້ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບຄົນອື່ນໆ ກົດປຸ່ມ Share ເພື່ອແບ່ງປັນ
"ຄໍາເຕືອນ" ທຸກການລົງທຶນທຸກຢ່າງໃນໂລກຍອມມີຄວາມສ່ຽງ ຄວນສິກສາແລະພິຈາລະນາໃຫ້ຮອບຄອບກ່ອນການຕັດສິນໃຈລົງທຶນ

🔥 ບົດຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ