Posts

Showing posts from June, 2016

    ບົດຄວາມສອນ FOREX, ບິດຄອຍ ແລະເງິນດິຈິຕອນ    

FBS : ການຖອນເງິນຜ່ານ LaoExchanger.com by FBS

FBS : ການຝາກເງິນຜ່ານທຸກທະນາຄານໂອນຜ່ານທະນາຄານພັດທະນາລາວ (LDB)

ລະບົບຝາກ-ຖອນເງິນຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງທົ່ວ​ໂລກ

ຝາກ-ຖອນເງິນ Personal Area ບັນຊີ FBS ຜ່ານ LAO Exchanger

Lao Exchanger FBS

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຫຼືຂໍຄໍາແນະນໍາໂບຣກເກີ FBS

Robot Forex 2057

super_stoch1.1

ເວັບໄຊທ໌ FX Market Leader ວິເຄາະກາຟ

ເວັບໄຊທ໌ Live Forex Signals ວິເຄາະກາຟ

MQL4 COMMUNITY ເວັບໄຊຕ໌ສູນລວມເຄື່ອງມືຈາກທົ່ວໂລກ

EA ແມ່ນຫຍັງ?

Indicators ແມ່ນຫຍັງ?

Take Profit (TP) ແລະ Stop Loss (SL) ແມ່ນຫຍັງ?

Bid , Ask ແລະ Spread ແມ່ນຫຍັງ?

Lot Size (ຫຼື Volume) ແມ່ນຫຍັງ?

Pip ແມ່ນຫຍັງ?

Leverage ແມ່ນຫຍັງ?

Balance , Margin ແລະ Margin Call ແມ່ນຫຍັງ?

Base & Quote Currency ແມ່ນຫຍັງ?

ວິທີການ FOREX ເປັນແນວໃດ?

Forex Market Time