ບົດຄວາມສອນ FOREX, ບິດຄອຍ ແລະເງິນດິຈິຕອນ    

Leverage ແມ່ນຫຍັງ?

Leverage ແມ່ນຫຍັງ?

ໃນຊື້-ຂາຍສະກຸນເງິນໃນຕະຫຼາດ Forex ທ່ານສາມາດຊື້-ຂາຍສະກຸນເງິນທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍໄດ້ ເຖິງແມ້ທ່ານຈະມີເງິນລົງທຶນບໍ່ຫຼາຍກໍຕາມການມີ Leverage ຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ທ່ານສາມາດໃຫ້ທ່ານສາມາດເຮັດກຳໄລໄດ້ຫຼາຍແລະຂະນະດຽວກັນກໍເປັນການລົງຄວາມສ່ຽງຂອງເງິນທຶນ 

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ໂບຼກເກີ້ Forex ມີ Leverage ໃຫ້ເຖິງ Leverage 1:2000 ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຖ້າທ່ານຝາກເງິນໃນບັນຊີການລົງທຶນ 100 ໂດຣາ ທ່ານຈະສາມາດຊື້ຂາຍສະກຸນເງິນທີ່ມີລາຄາລ່ວມກັນໄດ້ເຖິງ 100,000 ໂດຣາ ແມ້ວ່າການມີ Leverage ຈະເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນມີໂອກາດເຮັດກຳໄລໄດ້ຫຼາຍແຕ່ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າເຂົາກໍສາມາດຈະຂາດທຶນໄດ້ຫຼາຍນຳເຊັ່ນກັນຖ້າບໍ່ມີການຈັດການຄວາມສ່ຽງທີ່ດີ


*** ສະຫຼຸບ Leverage ຍິ່ງຫຼາຍ ຍິ່ງໃຊ້ Margin ມູນຄ່າຕ່ໍາ ແຕ່ໄດ້ທຶນ Margin ຄືນຕ່ໍາ ເຊັ່ນກັນເມື່ອຖືກ Margin Call

🔥 ບົດຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ