ບົດຄວາມສອນ FOREX, ບິດຄອຍ ແລະເງິນດິຈິຕອນ    

Lot Size (ຫຼື Volume) ແມ່ນຫຍັງ?

Lot Size (ຫຼື Volume) ແມ່ນຫຍັງ?

ໂຟເຣັກນັ້ນ ຈະເທຣດເປັນ Lot ມາຍເຖິງຈໍານວນປະລິມານເຊິ່ງຂະໜາດມາດຕະຖານຂອງ 1 ລອດ ຄື 100,000 ຢູນິດ ເຊິ່ງກໍ່ມີບັນຊີ ແບບມິນິລອດ ຄືກັນເຊິ່ງມີມູນຄ່າເທົ່າກັບ 10,000 ຢູນິດ ແລະ ຢ່າງທີ່ບອກວ່າຄ່າເງີນນັ້ນ ຄິດເປັນ pip ເຊິ່ງເປັນໜ່ວຍທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ ຂອງຄ່າເງີນນັ້ນໆ ໃນການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ປະໂຫຍດຈາກຈຸດນ້ອຍໆ ຈຸດນີ້ ຄືເຮົາຕ້ອງເທຣດຈຳນວນຫຼາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ເຫັນກຳໄລຂາດທືນ ໄດ້ຊັດເຈນ

🔥 ບົດຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ