Posts

Showing posts from August, 2016

    ບົດຄວາມສອນ FOREX, ບິດຄອຍ ແລະເງິນດິຈິຕອນ    

ຄວາມເພີ້ຝັນສົ່ງຜົນຫຍັງກັບບັນຊີເທຣດຂອງທ່ານ?

ຄວາມປອດໄພແລະວິໄນການຄ້າ FOREX ສໍາລັບຕົວທ່ານເອງ

10 ແນວທາງການເທຼດ FOREX ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດໃຫ້ກໍາໄຮມະຫາສານ

ຕົວຢ່າງຮູບແບບກາຟວິເຄາະແນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນ (Bullish) ແລະ ກາຟຂາລົງ (Bearish)

ເຕັກນິກການເບິ່ງຂ່າວເສດຖະກິດໂລກສໍາລັບການວິເຄາະແນວໂນ້ມກາຟ FOREX

EA " SuperWinForexThai "

ເຕັກນິກການເບິ່ງຂ່າວສໍາລັບການວິເຄາະແນວໂນ້ມກາຟ

Indicator ຈໍານວນຫຼາຍຍຸ່ງຍາກ VS Indicator ຕົວດຽວໃຊ້ງ່າຍ

ແຈກ Model ເຕັກນິກວິທີການເທຣດ CCI