ບົດຄວາມສອນ FOREX, ບິດຄອຍ ແລະເງິນດິຈິຕອນ    

Indicator ຈໍານວນຫຼາຍຍຸ່ງຍາກ VS Indicator ຕົວດຽວໃຊ້ງ່າຍIndicator ທີ່ມີປະສິດທິພາບການເຮັດກໍາໄຮຄືກັນ

"Indicator ຈໍານວນຫຼາຍຍຸ່ງຍາກ VS Indicator ຕົວດຽວໃຊ້ງ່າຍ"

ຂ້ອຍເລືອກ Indicator ທີ່ໃຊ້ງ່າຍ
*** ບໍ່ມີ Indicators ທີ່ໃດໃນໂລກຄາດຄະເນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ 100%


ຄູໄທ FOREX #4 ເຕັກນິກຄົ້ນຫາການເລືອກໃຊ້ Indicator 

► https://www.youtube.com/watch?v=Cwmn8oEExmE

🔥 ບົດຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ