ບົດຄວາມສອນ FOREX, ບິດຄອຍ ແລະເງິນດິຈິຕອນ    

ຄວາມປອດໄພແລະວິໄນການຄ້າ FOREX ສໍາລັບຕົວທ່ານເອງການປະກອບອາຊີບຫຼືທຸລະກິດຕ່າງໆ ມັກຈະມີຂະໂມຍຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງ ເຊິ່ງບັນຊີເທຣດການຄ້າ FOREX ນັ້ນຖືວ່າມັນເປັນຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່າຄ້າຍບັນຊີທະນາຄານ ການເຮັດທຸລະກໍາກ່ຽວກັບ FOREX ມີວິທີການປ້ອງກັນແລະລະມັດລະວັງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້


► ການເປີດບັນຊີເທຣດ FOREX ຕ້ອງສະຫມັກດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄົນອື່ນສະຫມັກແທນທ່ານ

► ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນບັນຊີເທຣດ FOREX ແລະລະຫັດຜ່ານໄວ້ຢ່າລືມ ລະມັດລະວັງຢ່າໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ ຫຼື ໃຫ້ຄົນອື່ນ (ຍົກເວັ້ນໃຫ້ທາຍາດໂດຍພິໄນກຳ ຫຼື ໂບຣກເກີ,ທະນາຄານ,ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ)

► ການເທຣດ ທ່ານ ຄວນຈະເທຣດການ ຊື້-ຂາຍ ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄົນອື່ນຊື້-ຂາຍ ໃຫ້ທ່ານ ຫຼື ຂໍເງິນທ່ານລົງທຶນ

► ຢ່າລະດົມທຶນກັບບັນຊີຄົນອື່ນ ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງທີ່ໄດ້ບອກຊວນທ່ານວ່າ ເຮັດແບບນີ້ແລ້ວຈະເປັນເສດຖີໃນຂ້າມຄືນ

► ສຳຄັນຢ່າໂລບ ບໍ່ລະມັດລະວັງ


*ເພາະສະນັ້ນການທີ່ທ່ານມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈແລະວິໄນຄຽງຄູ່ກັບຄວາມປອດໄພ ທ່ານຈະເທຣດ FOREX ສ້າງລາຍໄດ້ຫຼາຍແລະຍັ່ງຍືນ
►ຖ້າທ່ານຄິດວ່າຂໍ້ມູນນີ້ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບຄົນອື່ນໆ "ກົດປຸ່ມ Share" ເພື່ອແບ່ງປັນ

🔥 ບົດຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ