ບົດຄວາມສອນ FOREX, ບິດຄອຍ ແລະເງິນດິຈິຕອນ    

Take Profit (TP) ແລະ Stop Loss (SL) ແມ່ນຫຍັງ?


Take Profit (TP) ແລະ Stop Loss (SL) ແມ່ນຫຍັງ?


TP/SL ເປັນທັດສະກົນລະຍຸດອີກຢ່າງທີ່ສຳຄັນ ທີ່ເທຼດເດີ ຄວນຈະຮູ້ໄວ້ ເພື່ອເປັນອາວຸດຢ່າງໜຶ່ງໃນການເທຼດ ການທີ່ມີການຕັ້ງ TP/SL ນີ້ນອກຈາກຈະຊ່ວຍຕັດການຂາດທຸນຂອງທ່ານບໍ່ຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼື ຊ່ວຍປິດ Order ອັດຕະໂນມັດໃນເວລາທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ເບິ່ງຫນ້າຈໍຄອມ ບໍ່ມີເວລາເບິ່ງ ຫຼື ອອກໄປທຸລະຂ້າງນອກສະຖານທີ່


- Take Profit ຄື ຈຸດປິດເກັບກຳໄລ
- Stop Loss ຄືຈຸດຕັດຂາດທຶນ (ຖ້າຫາກວ່າປະຍຸກໃຊ້ SL ດີໆມັນສາມາດເຮັດ SL ປິດເກັບກຳໄລໄດ້ ເອີ້ນວ່າ Trailing Stop )

[Tip] ເຕັກນິກກົນລະຍຸດການຕັ້ງ TP/SL ເພື່ອເກັບກຳໄລ

1. ຕັ້ງຕາມສັດສ່ວນຂອງເງິນ
ການຕັ້ງ TP/SL ແບບນີ້ເປັນການຕັ້ງ TP/SL ແບບພື້ນຖານທີ່ສຸດ ໂດຍໃຊ້ການກໍາກັບຄວາມສ່ຽງ ຈາກສັດສ່ວນຂອງເງິນ ທຸນທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີ ອາດຈະໃຊ້ແນວຄວາມຄິດການບໍລິຫານເງິນ (Money Management) ຊ່ວຍໄດ້

2. ຕັ້ງຕາມຮູບແບບຂອງກຼາບ
ການຕັ້ງ TP/SL ອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ເໝາສົມຫຼາຍກ່ວາວິທີຜ່ານມາຄື ຕັ້ງຕາມຮູບແບບຂອງກຼາບ ເປັນການຕັ້ງ TP/SL ໂດຍຍຶດຕາມສິ່ງທີ່ຕະຫຼາດບອກເຮົາດ້ວຍຮູບແບບຂອງຕົວມັນເອງ ອາດຈະໃຊ້ວິທີການວິເຄາະກາຟ (Signal Analysis) ຊ່ວຍໄດ້

ເບິ່ງວິດີໂອການຕັ້ງ TP/SL ທີ່ [How to Trade] Forex for Lao ຕອນທີ່ 4🔥 ບົດຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ