ບົດຄວາມສອນ FOREX, ບິດຄອຍ ແລະເງິນດິຈິຕອນ    

ປະຫວັດສາດຄວາມເປັນມາຂອງ ກາຟແຜນພູມແທ່ງທຽນ Candlesticks

📈📉 "ປະຫວັດສາດຄວາມເປັນມາຂອງ ກາຟແຜນພູມແທ່ງທຽນ Candlesticks"

📊 Candlestick Chart ຜູ້ຄິດຄົ້ນກໍ່ຄືພໍ່ຄ້າຊາວຍີ່ປຸ່ນທີ່ລຳ่ລວຍຈາກການຂາຍເຂົ້າ ເປັນເລື່ອງທີ່ປະທັບໃຈ ທີ່ Chart ນີ້ຄິດຄົ້ນມາຕັ້ງແຕ່ ຄ.ສ 1700 ຫຼືປະມານ 316 ກວ່າປີທີ່ຜານມາແລ້ວ ແລະປະຈຸບັນກໍ່ຍັງເປັນ Chart ທີ່ໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ດີ ແລະກໍ່ເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ນັກລົງທືນມືໃຫມ່ຄວນສືກສາມັນ ເພາະມີປະໂຫຍດຫລາຍ ແລະ ໃຫ້ຄວາມແມ່ນຢຳໄດ້ສູງຖ້ານຳມາໃຊ້ຮ່ວມກັບ Momentum Indicator ຢ່າງເຊັ່ນ RSI, Stochastic Oscillator ເຊີ່ງ Candlestick ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແມ່ນຢຳເມື່ອ Momentum ເກີດ Overbought/Oversold ແລະອື່ນໆ

📝 ສີ່ງທຳອິດທີ່ເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກຄື Candlesticks ຊາວຍີ່ປຸ່ນໄດ້ັດທະນາການວິເຄາະແບບແທ່ງທຽນນີ້ມາຕັ້ງແຕ່ ຄ.ສ 1700 ເພື່ອນຳມາຄາດຄະເນລາຄາພືດຜົນການກະເສດເຊັ່ນ ເຂົ້າ ແຜນພູມແທ່ງທຽນຈະສະແດງລາຄາເປີດ, ລາຄາຕໍ່າສຸດ, ລາຄາສູງສຸດ ແລະ ລາຄາປິດ ເຊີ່ງຄ້າຍກັບຮູບແບບທີ່ເຮົາເຫັນໃນປະຈຸບັນນີ້ເອງ,ໃນຫນັງສື Candlestick Charting ເຊີ່ງຂຽນໂດຍ Steven Nision ໄດ້ອະທິບາຍການວິເຄາະໃວ້ຕັ້ງແຕ່ ເດືອນທັນວາ ຄ.ສ 1989 ແລະໄດ້ລົງຕີພີມໃນນິຕິສານ Futures ໃນເດືອນ ເມສາ ຄ.ສ 1990 ເຊີ່ງລາວໄດ້ກ່າວວ່າ " ວິທີນີ້ເປັນເຄັດລັບຂອງຊາວອາຊີທີ່ຖືກລືມເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ,ລາວກ່າວວ່າ ແຜນພູມແທ່ງທຽນນີ້ໄດສະແດງໃຫ້ເຫັນພາບຂອງປະລິມານການຊື້ຂາຍໃວ້ຢ່າງຊັດເຈນ

🔍 ເຕັກນິກ : ສັນຍານຍ່ອຍໆຈຳນວນຫຼາຍ ນ້ອຍຄັ້ງທີ່ສຸດທີ່ຈະໃຫ້ສັນສານຫຼອກ ໂດຍສະເພາະ ໃນຕະຫຼາດຂາຂື້ນ ຫຼື ລົງສຸດໆຈື່ງແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ສັນຍານຈຸດກັບທິດທາງທີ່ສຳຄັນໃຫຍ່ໆ ໂດຍສະເພາະເມື່ອໃຊ້ຮ່ວມກັບເຄື່ອງມືຂອງຊາວຕາເວັນຕົກ ທີ່ສະແດງສັນຍານ Over Bought 📉 & Over Sold 📈


_________________________________________

💡 FOREX for Lao ຫ້ອງຮຽນອອນໄລນ໌ສອນພິເສດຟຣີຕະຫຼາດ FOREX ແລະ Binary Options ຕິດຕາມເນື້ອຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານຫຼືສຶກສາໃນເພຈ 💰

Facebook ຄລິກທີ່ນີ້ ► https://www.facebook.com/forexforlao

ຫຼືສຶກສາເວັບໄຊທ໌ Forex for Lao ► http://forexforlao.blogspot.com

ສຶກສາວິດີໂອສອນໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ ► https://www.youtube.com/forexforlaoblogspot


💹 ສໍາລັບຕະຫຼາດ FOREX

ເປີດບັນຊີເທຣດແບບໂບຣກເກີ FBS ເພື່ອເຮັດເງິນສໍາລັບທ່ານ

ຄລິກທີ່ນີ້ ► https://laofbs.com/?ppu=599148


📉 ສໍາລັບຕະຫຼາດ Binary Options
***Update ເໝາະສຳລັບຄົນທີ່ມີບັນຊີທະນາຄານໄທ ແລະ Skrill ເປີດຢູ່ໃນປະເທດໄທ
ເວັບໄຊທ໌ IQ Option ພາສາໄທ
ຄລິກທີ່ນີ້ ► https://iqoption.com/land/start-trading/th/?aff=49418


► ຖ້າທ່ານຄິດວ່າຄວາມຮູ້ນີ້ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບຄົນອື່ນໆ ກົດປຸ່ມ Share ເພື່ອແບ່ງປັນ

"ຄໍາເຕືອນ" ທຸກການລົງທຶນທຸກຢ່າງໃນໂລກຍອມມີຄວາມສ່ຽງ ຄວນສິກສາແລະພິຈາລະນາໃຫ້ຮອບຄອບກ່ອນການຕັດສິນໃຈລົງທຶນ

🔥 ບົດຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ