ບົດຄວາມສອນ FOREX, ບິດຄອຍ ແລະເງິນດິຈິຕອນ    

ເມນູຕ່າງໆ ໃນ Toolbar ຂອງໂປຣແກຣມເທຣດ MT4

ທີ່ Toolbar ກໍຈະມີໄອຄອນຕ່າງ ໆໃຫ້ໃຊ້ງານດັ່ງນີ້ (ລຽງລຳດັບຕາມກອບສີແດງທີ່ວົງໄວ້ຈາກເທິງລົງລຸ່ມ)1 ໃຫ້ສະແດງ ຫລື ເຊື່ອງໜ້າຕ່າງດັ່ງນີ້

1.1 Market Watch – ໜ້າຕ່າງເບິ່ງລາຄາຂອງສະກຸນເງີນຄູ່ຕ່າງ ໆແບບລຽວທາມ


1.2 Data Window - ໜ້າຕ່າງເບິ່ງຂໍ້ມູນລາຄາເປີດ, ປິດ, ສູງສຸດ, ຕ່ຳສຸດ, Volume ຂອງກຣາບ ໃຫ້ນຳເມົ້າສ໌ໄປວາງໄວ້ທີ່ຕຳແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການເບິ່ງລາຍລະອຽດໃນກຣາບ1.3 Navigator - ໜ້າຕ່າງສະແດງລາຍຊື່, Indicator, EA, Script1.4 Terminal - ໜ້າຕ່າງສະແດງອໍເດີທີ່ກຳລັງເປີດຢູ່, ປະຫວັດການເທຣດ, Mailbox, Log ຂອງ EA, ລາຍລະອຽດການ Log in ລວມເຖິງ Error ຕ່າງ ໆ


1.5 Strategy Tester - ໜ້າຕ່າງໄວ້ສຳລັບການເທຣດ EA2 ປຸ່ມເປີດອໍເດີຊື້ຂາຍ3 ປຸ່ມເປີດ MetaEditor (ໃຊ້ຂຽນ EA) ແລະປຸ່ມເປີດ/ປິດການໃຊ້ງານ EA4 ປຸ່ມສະແດງຮູບແບບກຣາບເປັນແບບທ່ອນ, ທ່ອນທຽນ, ເສັ້ນ5 ປຸ່ມຫຍໍ້/ຂະຫຍາຍກຣາບ6 ປຸ່ມ Auto Scroll ໃຫ້ກຣາບຍັບໄປທາງຊ້າຍເລື້ອຍໆເມື່ອລາຄາມີການອັບເດດ ແລະ ປຸ່ມ Chart Shift ຄືໃຫ້ກຣາບຍັບເລື່ອນໄປທາງດ້ານຊ້າຍ7 ປຸ່ມ Indicator ໄວ້ເພີ່ມ Indicator ໃນກຣາບ, ປຸ່ມ Period ໄວ້ເລືອກຊ່ວງເວລາ (Timeframe) ຕ່າງ ໆ, ປຸ່ມ Templates ໄວ້ບັນທຶກຮູບແບບກຣາບເກັບໄວ້8 ປຸ່ມເລືອກຮູບແບບເມົ້າສ໌ເປັນ Cursor ຫລື Crosshair ເພື່ອສະແດງໃນກຣາບ9 ເອົາໄວ້ລາກເສັ້ນ, ຂຽນຂໍ້ຄວາມຕ່າງ ໆເທິງກຣາບ, ແລະ Indicator Fibonacci10 ເລືອກຊ່ວງເວລາ (Timeframe) ຕ່າງ ໆ

     - M1 = 1 ນາທີ
     - M5 = 5 ນາທີ
     - M15 = 15 ນາທີ
     - M30 = 30 ນາທີ
     - H1 = 1 ຊົ່ວໂມງ
     - H4 = 4 ຊົ່ວໂມງ
     - D1 = 1 ມື້
     - W1 = 1 ອາທິດ
     - MN = 1 ເດືອນ
►ເບິ່ງວີດີໂອວິທີການເປີດບັນຊີເທຣດແລະເຕັກນິກການເທຣດທີ່ນີ້: https://goo.gl/fC9h95
►ຖ້າທ່ານຄິດວ່າເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບຄົນອື່ນໆສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ "ກົດປຸ່ມ Share" ເພື່ອແບ່ງປັນ
https://laofbs.com/?ppu=599148

🔥 ບົດຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ