Skip to main content

Posts

Featured

ເຕັກນິກລະບົບເທຣດ Forex 5 ວິທີການທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງກຳໄລ

ກົນລະຍຸດທີ່ສຳຄັນໃນການເທຣດ Forex ແມ່ນການມີລະບົບເທຣດ Forex ທີ່ດີ ມີຮູບແບບ ມີຂັ້ນຕອນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານນັ້ນອອກແບບການເທຣດ Forex ແລະ ການສ້າງກຳໄລຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນ
► ລະບົບເທຣດແບບສວນເທຣນ
ເຊິ່ງຂໍ້ດີຂອງການຫຼີ້ນແບບສວນເທຣນນັ້ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເລືອກເກັບກຳໄລກ້ອນໃຫຍ່ໆ ປະມານ 10-300% ໃນຊ່ວງເວລາບໍ່ເກີນ 60 ນາທີ. ສຳລັບການຫຼີ້ນສວນເທຣນນັ້ນລະບົບທີ່ໃຊ້ຈະມີ Indicator ດັ່ງນີ້ຄື Bolinger Band, T&C Wonder, CPI V.15 , Martingale ເປັນຕົ້ນ ໂດຍອິນດີ້(Indicator)ໃຫ້ສັນຍານຄົບ ທ່ານກໍ່ເປີດອໍເດີໄດ້ເລີຍ


► ລະບົບເທຣດ Forex ແບບເບິ່ງຕາມເທຣນ
ລະບົບເທຣດ Forex ການເທຣດແບບຕາມເທຣນ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າໃຫ້ທ່ານເນັ້ນການເບິ່ງເທຣນ(Trend)ຂອງ Forex ຈາກນັ້ນເລືອກຫຼີ້ນຕາມເທຣນວ່າເປັນຂາຂື້້ນ(Bullish) ຫຼື ຂາລົງ(Bearish) ຫຼື ເປັນຮູບແບບປັບຖານ (Neutral)ເຊິ່ງໂດຍປົກຕິແລ້ວຈະບໍ່ຫຼີ້ນແບບປັບຖານ ໃຫ້ຫຼີ້ນແຕ່ແບບຂາຂື້໊ນ ແລ ະ ຂາລົງເທົ່ານັ້ນ ອິນດີ້ທີ່ມັກໃຊ້ກັນມີ MACD, RSI, moving Average ເປັນຕົ້ນ
► ລະບົບເທຣດ Forex ໂດຍການເກັບຂ່າວ
ອີກຮູບແບບໜຶ່ງທີ່ງ່າຍຕໍ່ການເທຣດນັ້ນກໍ່ຄື ໃຫ້ເຍິ່ງຈາກກະແສຂ່າວເປັນຫຼັກ ວ່າເກີດກະແສຂ່າວດີ ຫຼື ຮ້າຍ ເພື່ອທີ່ທ່ານຈະໄດ້ເລືອກທ…

 FOREX ແມ່ນຫຍັງ? ຕະຫຼາດການເງິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ 

Bitsabuy Lao Exchange

Latest posts

Bitsabuy ວິທີການໂອນເງິນ BTC ຈາກ Bitsabuy ໄປບັນຊີ Bitcoin ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

Bitsabuy ວິທີການຖອນເງິນກີບ ຈາກ Bitsabuy ເຂົ້າທະນາຄານໃນລາວ

Bitsabuy ວິທີການຊື້ - ຂາຍບິດຄອຍ ແລະ ເງິນດີຈີຕອລເພື່ອການລົງທຶນເຮັດກໍາໄຮ

Bitsabuy (ບິດສະບາຍ) ກະເປົ໋າເງິນຊື້-ຂາຍແລກປ່ຽນ ບິດຄອຍ ແລະ ເງິນດີຈີຕອລ ຂອງລາວ

ຝາກແລະຖອນເງິນ Forex - Binary Options ໂດຍ BCEL VISA

Forex ວິທີການຝາກແລະຖອນເງິນຫລ້າສຸດ 2018 (ຢ່າງລະອຽດ)

ຂ່າວເສດຖະກິດຕ່າງໆທົ່ວ​ໂລກແລະຄວາມຫມາຍໃນ Forex Factory

ມາຮູ້ຈັກຮູບແບບ Gap ໃນກາຟ Forex ແລະການເທຣດ