ບົດຄວາມສອນ FOREX, ບິດຄອຍ ແລະເງິນດິຈິຕອນ    

ຂ່າວເສດຖະກິດຕ່າງໆທົ່ວ​ໂລກແລະຄວາມຫມາຍໃນ Forex Factory


💡 ຈາກບົດຄວາມທີ່ຜ່ານມາ ອ່ານທີ່ນີ້ ► ວິທີການສັງເກດເບິ່ງຂ່າວປະຕິທິນເສດຖະກິດທົ່ວ​ໂລກກັບເວັບໄຊຕ໌ Forex Factory

ຄວາມຫມາຍຂ່າວໃນ www.forexfactory.com

ຂ່າວເສດຖະກິດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ

1. Non farm Payrolls
ດັດນີຊີ້ນດໍາທາງເສດຖະກິດຕົວຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງສະຫະລັດທີ່ປະກາດທຸກໆວັນສຸກທໍາອິດຂອງແຕ່ລະເດືອນຜ່ານທາງການລວບລວມຕົວເລກທາງສະຖິຕິການຈ້າງວຽກໃນພາກການບໍລິການ, ກໍ່ສ້າງ, ອຸດສາຫະກໍາໂດຍບໍ່ນັບລວມໄປເຖິງການຈ້າງວຽກໃນພາກການກະເສດ, ໃນ ຄົວເຮືອນແລະໃນອົງກອນບໍ່ແສວົງຫາກໍາໄຮໂດຍກົມສະຖິຕິແຮງວຽກຂອງສະຫະລັດ

2. Unemployment Rate
ຄືສັດສ່ວນຂອງກໍາລັງແຮງວຽກທີ່ບໍ່ມີວຽກເຮັດ (unemployed civilian workforce) ຊຶ່ງກໍາລັງແຮງວຽກໃນທີ່ນີ້ຫມາຍເຖິງຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 16 ປີຂຶ້ນໄປ  ໂດຍປະກະຕິແລ້ວຂໍ້ມູນຈະປະກາດເປັນລາຍເດືອນໂດຍ Bureau of Labor Statistics ຊຶ່ງມີການສໍາຫລວດຂໍ້ມູນຈາກສອງແຫລ່ງໄດ້ແກ່ ການສໍາຫຼວດຄົວເຮືອນແລະການກໍ່ສ້າງ (ຫຼືການຈ່າຍເງິນ) ການສໍາຫຼວດໃນທີ່ນີ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກແຫລ່ງຂໍ້ມູນ Bloomberg ຊຶ່ງມີຖານຢູ່ເທິງມູນ Household survey ໃນແຕ່ລະເດືອນລັດຖະບານຈະເຮັດການສໍາພາດຈາກ 60,000 ຄົວເຮືອນທັງພາກກະເສດແລະນອກພາກກະເສດລວມເຖິງຜູ້ທີ່ເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວຫລືແມ້ແຕ່ຊາວສະຫະລັ ທີ່ເຮັດວຽກໃນເມັກຊິໂກແລະແຄນາດາ

3. Trade Balance
ໂດຍປົກກະຕິ, ປະກາດວັນທີ່ 20 ຂອງທຸກເດືອນ, ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ມູນທັງຫມົດຂອງສອງເດືອນກ່ອນຫນ້ານັ້ນ. ການປະກາດທີ່ຈະບອກທິດທາງຂອງການສົ່ງອອກແລະຕົວເລກການນໍາເຂົ້າ. ເຊິ່ງຕົວ​ເລກ Trade Balance ຄາດຄະເນການເກີດຂະຫຍາຍຕົວ GDP ໃນອະນາຄົດໄດ້ ເຊິ່ງຕົວ​ເລກ Trade Balance = ຕົວເລກ Export - ຕົວເລກ Import ຖ້າຫາກວ່າຜົນກະທົບແມ່ນໃນທາງຕົວເລກບວກ, ມັນຫມາຍຄວາມວ່າເສດຖະກິດດີ. ດັ່ງນັ້ນສະກຸນເງິນແຂງຄ່າເຊັ່ນດຽວກັນ.

4. GDP ( Gross Domestic Production )
ຈະໄດ້ຮັບການປະກາດທຸກອາທິດທີ່ສາມຫຼືສີ່ຂອງເດືອນ ເຊິ່ງ GDP ແມ່ນການວັດທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງເສດຖະກິດໄດ້ ການປ່ຽນແປງຈໍານວນ GDP ຈະຫມາຍຄວາມວ່າການປ່ຽນແປງໃນອັດຕາຂອງການຂະຫຍາຍຕົວ. ເສດຖະກິດທີ່ຈະສະແດງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕົວເລກ GDP ໄດ້ ອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະກຸນເງິນແຂງຄ່າເຊັ່ນດຽວກັນ.

5. PCE Price Deflator ( Personal Consumption Expenditure)
ປະກາດທຸກມື້ທໍາອິດຂອງການເຮັດວຽກຂອງເດືອນໂດຍ PCE ສະແດງເຖິງການບໍລິໂພກຂອງຄົວເຮືອນໂດຍ PCE ເພື່ອສະແດງຄວາມສາມາດຂອງການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນໄດ້ໂດຍຕົວເລກ PCE ສູງຂຶ້ນສະແດງເຖິງການເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການແຂງຄ່າຂອງເງິນ.

6. CPI ( Consumer Price index ) ປະກາດເອົາວັນທີ 13 ທຸກເດືອນ, CPI ແມ່ນການວັດລະດັບລາຄາຂອງສິນຄ້າແລະການບໍລິການການຊື້ໂດຍການບໍລິໂພກ, CPI ໄດ້ເຫັນການປະກາດຈະມີ CPI ແລະ Core CPI, ຊຶ່ງແຕກຕ່າງກັນ Core CPI ບໍ່ລວມຂະແຫນງການອາຫານແລະພະລັງງານປົກກະຕິແລ້ວ CPI ແມ່ນສະແດງເຖິງຈໍານວນອັດຕາເງິນເຟີ້ ຖ້າຫາກວ່າມາດຕະການຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງ ຈະເຮັດໃຫ້ເງິນອ່ອນຄ່າ​ລົງ

7. TICS ( Treasury International Capital System )
ປະກາດວັນທີ່ 5 ຂອງການເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະເດືອນ TIC ຈະເກັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຫະລັດເພື່ອເຂົ້າໄປເບິ່ງທີ່ການລົງທຶນຂອງສະຫະລັດແລະຄົນຕ່າງຊາດ ໂດຍຖ້າຫາກວ່າຕົວເລກ Tics ແມ່ນສູງ, ມັນຫມາຍຄວາມວ່າເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່ການແຂງຄ່າຂອງສະກຸນເງິນ.

8. FOMC ( Federal open Market committee meeting )
ເວ​ລາກອງປະຊຸມບໍ່ມີເວ​ລາທີ່ແນ່ນອນ ຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມເບິ່ງຜົນໄດ້ຮັບໂດຍລວມຂອງກອງປະຊຸມແລະຄວາມສົນໃຈອັດຕາການຂຶ້ນປັບອັດຕາດອກເບ້ຍ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃນການແຂງຄ່າສະກຸນເງິນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

9. Retail Sales
ປະກາດໃນວັນທີ 13 ຂອງທຸກເດືອນ ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ມູນທັງຫມົດຂອງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ມາດຕະການຈາກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນໃນທຸລະກິດການຂາຍປີກນີ້ ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເຫັນໄດ້ໃນສິນຄ້າ. ແຕ່ບໍ່ສົນໃຈການບໍລິການແລະອື່ນໆ (ເຊັ່ນ: ຄ່າທໍານຽມທະນາຍຄວາມ ຫຼື ເບ້ຍປະກັນ) ການປ່ຽນແປງຂອງຕົວເລກ Retail Sales ຈະຫມາຍຄວາມວ່າລາຄາທີ່ມີການປ່ຽນແປງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າຄວາມຕ້ອງການຊື້ຫຼຸດລົງສໍາລັບຕົວເລກ Retail Sales ໃນຈໍານວນທີ່ສູງຂຶ້ນຫມາຍຄວາມວ່າເສດຖະກິດທີ່ດີແລະເຂັ້ມແຂງ ຊິ່ງສົ່ງຜົນໃນການແຂງຄ່າສະກຸນເງິນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

10. University of Michigan Consumer Sentiment Index

ທຸກໆວັນສຸກທີສອງຂອງເດືອນໂດຍດັດຊະນີ Michigan Index ແມ່ນການປຽບທຽບລະຫວ່າງສອງດັດຊະນີ. ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງແລະສິ່ງທີ່ເປັນທີ່ແທ້ຈິງ, ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງແລະສິ່ງທີ່ເປັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນຕົວຈິງ. ຫມາຍຄວາມວ່າເສດຖະກິດແມ່ນການເຄື່ອນຍ້າຍໃນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຄາດຫວັງໄດ້. ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການແຂງຄ່າຂອງເງິນ.

__________________________________________

💡 FOREX for Lao ຫ້ອງຮຽນອອນໄລນ໌ສອນພິເສດຟຣີຕະຫຼາດ FOREX ແລະ Binary Options ຕິດຕາມເນື້ອຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານຫຼືສຶກສາໃນເພຈ 💰

Facebook ຄລິກທີ່ນີ້ ► https://www.facebook.com/forexforlao

ຫຼືສຶກສາເວັບໄຊທ໌ Forex for Lao ► http://forexforlao.blogspot.com

ສຶກສາວິດີໂອສອນໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ ► https://www.youtube.com/forexforlaoblogspot


💹 ສໍາລັບຕະຫຼາດ FOREX

ເປີດບັນຊີເທຣດແບບໂບຣກເກີ FBS ເພື່ອເຮັດເງິນສໍາລັບທ່ານ

ຄລິກທີ່ນີ້ ► https://laofbs.com/?ppu=599148


📉 ສໍາລັບຕະຫຼາດ Binary Options

ເວັບໄຊທ໌ IQ Option ພາສາໄທ
ຄລິກທີ່ນີ້ ► https://iqoption.com/land/start-trading/th/?aff=49418


► ຖ້າທ່ານຄິດວ່າຄວາມຮູ້ນີ້ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບຄົນອື່ນໆ ກົດປຸ່ມ Share ເພື່ອແບ່ງປັນ

"ຄໍາເຕືອນ" ທຸກການລົງທຶນທຸກຢ່າງໃນໂລກຍອມມີຄວາມສ່ຽງ ຄວນສິກສາແລະພິຈາລະນາໃຫ້ຮອບຄອບກ່ອນການຕັດສິນໃຈລົງທຶນ

🔥 ບົດຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ