ບົດຄວາມສອນ FOREX, ບິດຄອຍ ແລະເງິນດິຈິຕອນ    

" ແນວຄວາມຄິດ MINDSET " ຫາສັນຍານ Bollinger ฺBand


    ກົດລະຍຸດໃນການ ຊື້-ຂາຍ ເປັນຕົວບົ່ງບອກເຖີງຜົນກຳໄລໂດຍທີ່ຕ້ອງຄິດເຖີງຄວາມສູນເສຍໃວ້ຕະຫຼອດເວລາ ແຕ່ທ່ານຄວາມຝຶກຄວາມອົດທົນຂອງຕົວເອງ ແລະ ອາດຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນໃນການຄວບຄຸມມັນ ເຊີ່ງຜົນລັບທີ່ໄດ້ຄຸ້ມຄ່າສະເໝີ; ການລໍຄອຍຂອງທ່ານຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບກຳໄລມະຫາສານໃນຊ່ວງເວລາທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສ່ຽງຫຼຸດລົງ

    ກົນລະຍຸດທີ່ໄດ້ຮັບອອກແບບໂດຍນັກວິຊາການ Walter T. Downs ໂດຍປຽບໃສ່ການຫຼີ້ນຫມາກ​ຮຸກ, ຄືການມີການວາງແຜນໃນການຫຼີ້ນ ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນໃນການເອົາຊະນະ ກໍ່ຄືການເຮັດກຳໄລໃນຊ່ວງເວລາ D1 ຂອງຕະຫຼາດ, ກົນລະຍຸດນີ້ຕ້ອງການພຽງໜື່ງເຄື່ອງມີວິເຄາະໃນການຫາສັນຍານຄື Bollinger ฺBand (ມີ Indicator ໃສ່ໃນ MT4 ຢູ່​ແລ້ວ)

ຖ້າມີແນວໂນ້ມຂາຂື້ນຄວນຊື້ທີ່ Rollbacks ໃນເສັ້ນຂອງ Bollinger

ຖ້າມີແນວໂນ້ມຂາລົງໃຫ້ຂາຍໃນຕອນມີການ Rebounds

► ສັນຍານຂາຍ SELL

    ຈຸດຕ່ຳສຸດ ແລະ ສູງສຸດຂອງ “ສັນຍານ” ແທ່ງທຽນ (2) ຄວນຢູ່ຈຸດຕ່ຳສຸດ ແລະ ສູງສຸດຂອງແທ່ງທຽນທີ່ຜ່ານມາ (1) ລາຄາປິດຄວນຈະປິດຢູ່ທາງລຸ່ມຂອງແທ່ງທຽນກ່ອນໜ້າ. ເສັ້ນກາງຂອງ Bollinger ຄວນຈະປັບຖານລົງຢ່າງໜ້ອຍ 10 ມື້ຕິດຕໍ່ກັນ. ຖ້າເກີດມີເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດເປີດອໍເດີ້ໄດ້ (3) ແລະ ສາມາດຕັ້ງ Stop Loss (SL) ຢູ່ທີ່ຈຸດສູງຂອງແທ່ງທຽນລ່າສຸດ (2) ໃນມື້ທີ ສີ່ ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາເປີດອໍເດີ້ ຄວນຕັ້ງຂາດທຶນຢູ່ທີ່ຈຸດກຸ້ມທຶນ ຫຼື ປິດເມື່ອລາຄາລົງໄປຫາຈຸດສີຂຽວ Bollinger

► ສັນຍານ BUY

    ຈຸດຕໍ່າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ “ສັນຍານ” ແທ່ງທຽນຄວນຈະຢູ່ຈຸດຕໍ່າສຸດ ຫຼື ສູງສຸດຂອງແທ່ງທຽນກ່ອນໜ້ານີ້ ວ່າ “ສັນຍານ” ປິດເໜືອລະດັບກາງຂອງເສັ້ນ Bollinger ບໍ່. ເສັ້ນກາງຂອງ Bollinger ຄວນຈະປັບຖານຂື້ນຢ່າງໜ້ອຍ 10 ມື້ຕິດຕໍ່ກັນ. ຖ້າເກີດມີເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດເປີດອໍເດີ້ໄດ້ (3) ແລະ ສາມາດຕັ້ງ Stop Loss ຢູ່ທີ່ຈຸດສູງຂອງແທ່ງທຽນລ່າສຸດ (2) ໃນມື້ທີ ສີ່ ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາເປີດອໍເດີ້ ຄວນຕັ້ງຂາດທຶນຢູ່ທີ່ຈຸດກຸ້ມທຶນ ຫຼື ປິດເມື່ອລາຄາຂື້ນໄປຫາຈຸດສີຂຽວດ້ານເທີງ Bollinger

_________________________________________

💡 FOREX for Lao ຫ້ອງຮຽນອອນໄລນ໌ສອນພິເສດຟຣີຕະຫຼາດ FOREX ແລະ Binary Options ຕິດຕາມເນື້ອຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານຫຼືສຶກສາໃນເພຈ 💰

Facebook ຄລິກທີ່ນີ້ ► https://www.facebook.com/forexforlao

ຫຼືສຶກສາເວັບໄຊທ໌ Forex for Lao ► http://forexforlao.blogspot.com

ສຶກສາວິດີໂອສອນໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ ► https://www.youtube.com/forexforlaoblogspot


💹 ສໍາລັບຕະຫຼາດ FOREX

ເປີດບັນຊີເທຣດແບບໂບຣກເກີ FBS ເພື່ອເຮັດເງິນສໍາລັບທ່ານ

ຄລິກທີ່ນີ້ ► https://laofbs.com/?ppu=599148


📉 ສໍາລັບຕະຫຼາດ Binary Options

ເວັບໄຊທ໌ IQ Option ພາສາໄທ
ຄລິກທີ່ນີ້ ► https://iqoption.com/land/start-trading/th/?aff=49418


► ຖ້າທ່ານຄິດວ່າຄວາມຮູ້ນີ້ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບຄົນອື່ນໆ ກົດປຸ່ມ Share ເພື່ອແບ່ງປັນ

"ຄໍາເຕືອນ" ທຸກການລົງທຶນທຸກຢ່າງໃນໂລກຍອມມີຄວາມສ່ຽງ ຄວນສິກສາແລະພິຈາລະນາໃຫ້ຮອບຄອບກ່ອນການຕັດສິນໃຈລົງທຶນ

🔥 ບົດຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ