ບົດຄວາມສອນ FOREX, ບິດຄອຍ ແລະເງິນດິຈິຕອນ    

ວິທີການ​ຖອນ​ເງິນຜ່ານ Laoforexboard

1. ເຂົ້າສູ້ລະບົບດ້ວຍບັນຊີເທຣດ FBS ຂອງທ່ານ
https://laofbs.com/?ppu=599148 ແລ້ວເລືອກຫົວຂໍ້ “ຖອນເງິນ” ຫຼື “Withdraw funds”

2. ເລືອກ “ອັດຕາແລກປ່ຽນ” ຫຼື “Exchangers” ແລ້ວ ຄຣິກເລືອກ Laoforexboard ຕາມຮູບພາບ3. ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້


3.1 ຄຣິກເລືອກບັນຊີເທຣດທີ່ທ່ານຕ້ອງການຖອນເງິນອອກ ຕາມຂໍ້ 1 ໃນຮູບ

3.2 ພິມຈຳນວນເງິນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຖອນ ຕາມຂໍ້ 2 ໃນຮູບ

3.3 ລົະບົບຈະແຈ້ງຈຳນວນເງິນທີ່ຈະຖືກຖອນອກຈາກບັນຊີທ່ານ ບວກກັບຄ່າທຳນຽມ 1$ ຕາມຂໍ້ 3 ໃນຮູບ

3.4 ໃນຊ່ອງ Exchanger ໃນທ້ອງຖິນຂອງທ່ານ ຄຣິກເລືອກ Laoforexboard ຕາມຂໍ້ 4 ໃນຮູບ

3.5 ພິມລະຫັດ Pin-code ໃສ່ເພື່ອຍັ້ງຢືນບັນຊີຂອງທ່ານ (Pin-code ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໃນຕອນທຳອິດທີ່ທ່ານເປັີບັນຊີກັບ FBS) ຕາມຂໍ້ 5 ໃນຮູບ

3.6 ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຄຣິກ “ຢືນຍັນຍອດທີ່ຕ້ອງການຖອນເງິນ” ຫຼື “Confirm funds withdrawal” ຕາມຂໍ້ 6 ໃນຮູບ

***ໝາຍເຫດ: ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນດ້ານເທິງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວໃຫ້ ແຈ້ງຊື້, ຈຳນວນເງິນ, ໝາຍເລກບັນຊີເທຣດ ມາໃຫ້ທາງ ເບີ 020 5409 4168
🔥 ບົດຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ