ບົດຄວາມສອນ FOREX, ບິດຄອຍ ແລະເງິນດິຈິຕອນ    

Forex Market Time


Forex Market Time

ຕະຫຼາດໂຟເຣັກມີເວລາຊົ່ວໂມງການເປີດ ເຊິ່ງເປີດຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນບ່ອນໃດໃນໂລກກໍ່ສາມາດເທຣດໄດັທັງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງີນອື່ນໆ ທີ່ຍັງຕ້ອງ ເທຣດຄ່າເງີນ ຢູ່ທົ່ວໂລກ ຍົກເວັ້ນ ວັນຢຸດສາກົນ

ຕະຫຼາດຄ່າເງີນໜູນນໍາດວງຕາເວັນຮອບໂລກ ດັ່ງນັ້ນເຮົາສາມາດເທຣດໄດັ ຈົນກະທັ້ງຕອນກາງຄືນຫຼື ວ່າຕອນເຊົ້າ ວັນຈັນ ເຖິງ ວັນສຸກ


🔥 ບົດຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ