ບົດຄວາມສອນ FOREX, ບິດຄອຍ ແລະເງິນດິຈິຕອນ    

Bitsabuy ວິທີການຖອນເງິນກີບ ຈາກ Bitsabuy ເຂົ້າທະນາຄານໃນລາວ


UPDATE : 13/7/2019  ຕອນນີ້ປ່ຽນທະນາຄານເຫລືອແຄ່ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ (JDB) ຜູກເຂົ້າໃນກະເປົ່າເງິນບິດຄອຍຂອງ Bitsabuy ແທນ​ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ (BCEL)ຕ້ອງລໍທີມວຽກຊັບພອດฺ Bitsabuy ປັບປຸງລະບົບຫລືເພີ່ມທະນາຄານໃນລາວອື່ນໆ ໃນອະນາຄົດ


ຫລັງຈາກໄດ້ກໍາໄຮຈາກການຂາຍບິດຄອຍ ຫລື ເງິນດີຈີຕອລ ແລກປ່ຽນເປັນເງິນກີບແລ້ວ ຢາກຖອນເງິນກີບເພື່ອນໍາເງິນໄປໃຊ້ຈ່າຍໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຕໍ່ (ຖອນເງິນໄດ້ທຸກມື້) ເຮັດໄດ້ດັງນີ້

1. ເລືອກທີ່ເມນູກອງທຶນ > ຖອນ
2. ເລືອກຖອນເງິນເປັນເງິນກີບ (KEP)
3. ໃສ່ຈຳນວນເງິນກີບທີ່ຖອນອອກ (***ຂັ້ນຕ່ຳ 200,000 ກີບ)
4. ເລືອກບັນຊີທະນາຄານລາວທີ່ຜູກເຂົ້າໃນ Bitsabuy

***ເສຍຄ່າທໍານຽມ 1%
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຖອນເງິນ 200,000 ກີບ ເສຍຄ່າທໍານຽມ 1% ເງິນກີບທີ່ຖອນອອກເຂົ້າທະນາຄ

ານໃນລາວຈະໄດ້ 198,000 ກີບ

*ຖ້າຕັ້ງລະຫັດ 2 ຊັ້ນໄວ້ (2FA) ກະໃສ່ແຕ່ຖ້າບໍ່ໄດ້ຕັ້ງ 2FA ກະບໍ່ຕ້ອງໃສ່

5. ຍືນຍັນການຖອນເງິນ

ຕ້ອງໃຊ້ເວລາພາຍໃນ 12 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ຈາກນີ້ຫຼືໄວກວ່ານັ້ນ ຫລັງຈາກຍືນຍັນການຖອນ ເງິນຈະເຂົ້າທະນາຄານໃນລາວ

💡 ສຶກສາເພີ່ມເຕີມ ► Bitsabuy ວິທີການໂອນເງິນ BTC ຈາກ Bitsabuy ໄປບັນຊີ Bitcoin ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📊 ເຂົ້າເວັບໄຊ Bitsabuy ໄດ້ທີ່ ► www.bitsabuy.com

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
⚠️ ຄໍາເຕືອນ : ທຸກການລົງທຶນໃນໂລກລ້ວນມີຄວາມສ່ຽງນັກລົງທຶນຄວນສິກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ເຂົ້າໃຈແລະຍອມຮັບຄວາມສ່ຽງ
ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກັບເງິນທຶນຂອງທ່ານກ່ອນລົງທຶນ ເຊິ່ງທາງເພດເຟດບຸ໊ກ Forex for Lao ເປັນພຽງແຕ່ເປັນຊຸມຊົນໃຫ້ຄວາມຮູ້ແລະຂໍ້ມູນແກ່ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສຶກສາເທົ່ານັ້ນ