ບົດຄວາມສອນ FOREX, ບິດຄອຍ ແລະເງິນດິຈິຕອນ    

Bitsabuy ວິທີການຊື້ - ຂາຍບິດຄອຍ ແລະ ເງິນດີຈີຕອລເພື່ອການລົງທຶນເຮັດກໍາໄຮ

UPDATE : 13/7/2019  ຕອນນີ້ປ່ຽນທະນາຄານເຫລືອແຄ່ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ (JDB) ຜູກເຂົ້າໃນກະເປົ່າເງິນບິດຄອຍຂອງ Bitsabuy ແທນ​ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ (BCEL)ຕ້ອງລໍທີມວຽກຊັບພອດฺ Bitsabuy ປັບປຸງລະບົບຫລືເພີ່ມທະນາຄານໃນລາວອື່ນໆ ໃນອະນາຄົດ

ວິທີການຊື້  ບິດຄອຍ ຫລື ເງິນດີຈີຕອລ ດ້ວຍເງິນກີບ
ແບບ [ ຄໍາສັ່ງຕະຫຼາດ ]

ຫລັງຈາກຝາກເງິນກີບເຂົ້າ Bitsabuy ແລ້ວ (ເບີ່ງວີດີໂອຕອນທີ່ 4)
ໄປທີ່ແຖບເມນູສ້າງຄຳສັ່ງ > ຄໍາສັ່ງຊື້

1. ເລືອກສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ ທີ່ຕ້ອງການຊື້ (ນໍາເງິນກີບໄປແລກ)
2. ໃສ່ຈໍານວນເງິນກີບທີ່ຕ້ອງການຊື້ (***ຂັ້ນຕ່ຳ 50,000 ກີບ)
3. ເລືອກຄໍາສັ່ງຊື້ ມີ 2 ແບບ

- ແບບ [ ຄໍາສັ່ງຈໍາກັດ ]
ສາມາດໃສ່ຈໍານວນທີ່ຊ່ອງລາຄາ KEP ຕໍ່ 1BTC ເພື່ອຊື້ໃນເລດລາຄາທີ່ຕ້ອງການໄດ້ ເຊັ່ນ ຈະຊື້ BTC ດ້ວຍເງິນ 100,000 ກີບ ທີ່ເລດລາຄາ 93423396 KEP ຕໍ່ 1BTC

ແບບ [ ຄໍາສັ່ງຈໍາກັດ ]

- ແບບ [ ຄໍາສັ່ງຕະຫຼາດ ]
ສາມາດຊື້ BTC ທີ່ເລດລາຄາປັດຈຸບັນໄດ້ທັນທີ (ວິທີນີ້ສະດວກເບິ່ງຮູບພາບດ້ານເທິງ)

4. ກົດຍືນຍັນຄໍາສັ່ງຊື້
ເສຍຄ່າທຳນຽມ 0.25 %
ເຊັ່ນ ຈະຊື້ BTC ດ້ວຍເງິນ 100,000 ກີບ ເສຍຄ່າທຳນຽມ 250 ກີບ

- ຕ້ອງໃຊ້ເວລາພາຍໃນ 12 ຊົ່ວໂມງ ຫລື ໄວກວ່ານັ້ນ ຕໍ່ຈາກນີ້ ຫລັງຈາກຍືນຍັນການຊື້ 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ວິທີການຂາຍ  ບິດຄອຍ ຫລື ເງິນດີຈີຕອລ ດ້ວຍເງິນກີບ
ແບບ [ ຄໍາສັ່ງຕະຫຼາດ ]
ຫລັງຈາກໄດ້ກໍາໄຮຈາກບິດຄອຍ ຫລື ເງິນດີຈີຕອລ ແລ້ວຢາກຂາຍເພື່ອນໍາເງິນໄປໃຊ້ ຫລື ໄວ້ລົງທຶນ ຊື້ເງິນດີຈີຕອລອື່ນ ໆ ໄປທີ່ແຖບເມນູສ້າງຄຳສັ່ງ > ຄໍາສັ່ງຂາຍ

1. ເລືອກສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ ທີ່ຕ້ອງການຂາຍ(ກາຍເປັນເງິນກີບ)
2. ໃສ່ຈໍານວນເງິນ BTC ທີ່ຕ້ອງການຂາຍ (***ຂາຍຂັ້ນຕ່ຳ 0.000500 BTC)
3. ເລືອກຄໍາສັ່ງຂາຍ ມີ 2 ແບບ

- ແບບ [ ຄໍາສັ່ງຈໍາກັດ ]
ສາມາດໃສ່ຈໍານວນທີ່ຊ່ອງລາຄາ KEP ຕໍ່ 1BTC ເພື່ອຂາຍໃນເລດລາຄາທີ່ຕ້ອງການໄດ້ ເຊັ່ນ ຈະຂາຍ #BTC ດ້ວຍເງິນ 0.00100 BTC ທີ່ເລດລາຄາ 97900000 KEP ຕໍ່ 1BTC

ແບບ [ ຄໍາສັ່ງຈໍາກັດ ]
- ແບບ [ ຄໍາສັ່ງຕະຫຼາດ ]
ສາມາດຂາຍ BTC ທີ່ເລດລາຄາປັດຈຸບັນໄດ້ທັນທີ (ວິທີນີ້ສະດວກ)

4. ກົດຍືນຍັນຄໍາສັ່ງຂາຍ
ເສຍຄ່າທຳນຽມ 0.25 %
ເຊັ່ນ ຈະຂາຍ BTC ດ້ວຍເງິນ 0.00100 BTC ເສຍຄ່າທຳນຽມ 0.0000025 BTC

- ຕ້ອງໃຊ້ເວລາພາຍໃນ 12 ຊົ່ວໂມງ ຫລື ໄວກວ່ານັ້ນ ຕໍ່ຈາກນີ້ ຫລັງຈາກຍືນຍັນການຂາຍ


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📊 ເຂົ້າເວັບໄຊ Bitsabuy ໄດ້ທີ່ ► www.bitsabuy.com

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
⚠️ ຄໍາເຕືອນ : ທຸກການລົງທຶນໃນໂລກລ້ວນມີຄວາມສ່ຽງນັກລົງທຶນຄວນສິກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ເຂົ້າໃຈແລະຍອມຮັບຄວາມສ່ຽງ
ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກັບເງິນທຶນຂອງທ່ານກ່ອນລົງທຶນ ເຊິ່ງທາງເພດເຟດບຸ໊ກ Forex for Lao ເປັນພຽງແຕ່ເປັນຊຸມຊົນໃຫ້ຄວາມຮູ້ແລະຂໍ້ມູນແກ່ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສຶກສາເທົ່ານັ້ນ